Att bygga modeller har blivit ett intresse, ett intresse som jag haft sen jag var liten då. Min far har alltid byggt tågbanor i skala H0 och det är därifrån jag har fått intresset. Jag har intresserat mig mer i själva byggandet av miljö än själva körandet med tåg. Jag har fastat för skala N 1:160 av den anledningen att man då kan bygga så mycket mer i en hanterlig storlek.